Obchodní podmínky

Cena zájezdu je stejná jako u pořádající cestovní kanceláře. Prodáváme jen zájezdy pojištěných cestovních kanceláří.(CK PLUSTOUR M Nový Bor).

 1. V ceně zájezdů je zahrnuto komplexní cestovní pojištění České pojišťovny
 2. Při zrušení cestovní smlouvy ze strany klienta účtujeme tyto stornopoplatky /zrušení je třeba vždy provést písemnou formou/:
  • 100 % z ceny objednaných služeb při zrušení smlouvy 0 - 5 kalendářních dnů před odjezdem nebo odletem
  • 80 % z ceny objednaných služeb při zrušení smlouvy 6 - 15 kalendářních dnů před odjezdem nebo odletem
  • 60 % z ceny objednaných služeb při zrušení smlouvy 16 - 25 kalendářních dnů před odjzdem nebo odletem
  • 40 % z ceny objednaných služeb při zrušení smlouvy 26 - 40 kalendářních dnů před odjezdem nebo odletem, min. ale 1.000,- Kč/os.
  • 20 % z ceny objednaných služeb při zrušení smlouvy 41 - 60 kalendářních dnů před odjezdem nebo odletem, min. ale 1.000,- Kč/os.
  • 1.000,- Kč na osobu při zrušení cestovní smlouvy více než 60 dnů před odletem nebo odjezdem.
 3. Zaplacená částka se nevrací dále v těchto případech:
  • a/ pokud se nedostavíte na místo odjezdu v určený den a hodinu z jakéhokoli důvodu.
  • b/ při vyloučení z účasti na zájezdu pro nedodržení pasových, celních a devizových předpisů České republiky nebo předpisů a zákonů navštěvovaných států.
 4. V případě, že se nemůže zákazník z vážných důvodů zúčastnit zájezdu, může za sebe vyslat náhradníka po předchozím projednání změny. Za provedení této i každé další změny i jakékoli doplnění cestovní smlouvy méně než 15 dní před odjezdem účtujeme manipulační poplatek 500,- Kč/změnu.
 5. Podmínkou pro uskutečnění zájezdu je přihlášení minimálně 32 plně platících účastníků zájezdu. O odchylném postupu - realizaci zájezdu při menším počtu osob může rozhodnout výhradně CK. Klienta informujeme o zrušení zájezdu nejpozději 10 dní před zájezdem!
 6. Dle skutečného rozložení klientů ze zájezdu po ČR, můžeme rozhodnout u některých tras či úseků v rámci ČR o zajištění přepravy klientů náhradním způsobem využitím veřejné hromadné vlakové či autobusové dopravy na náklad CK a také o změně odjezdového času v rámci odjezdového dne-o těchto skutečnostech jsou klienti informování v odjezdových pokynech! Při realizaci služeb za příplatek může dle počtu klientů a povahy služby CK rozhodnout o nedodání služby a vyrovnání.
 7. Odjezdové pokyny zasíláme 1 týden před odjezdem e-mailem.
 8. Oprávňujeme zvýšit cenu zájezdu v případě zvýšení ceny za dopravu včetně cen pohonných hmot nebo směnného kursu české koruny použitého pro stanovení ceny zájezdu v průměru o více než 10 %. O této skutečnosti bude klient informován nejpozději 21 dní před zájezdem.
 9. Nedílnou součástí cestovní smlouvy je nabídkový leták CK k objednanému zájezdu nebo nabídkový text k zájezdu!
 10. Reklamaci služeb poskytnutých dle cestovní smlouvy uplatňuje klient ihned v průběhu zájezdu u zástupce CK, není-li to možné, přímo u CK neprodleně, nejpozději však do 3 měsíců po návratu ze zájezdu.
Doporučujeme
Autosalon Ženeva
Autosalon Ženeva
1 899.00 Kč
2 380.00 Kč
Rychlý kontakt

Tel: +420 607 817 678
ICQ: 264-196-110
E-mail: kulhanek.milan@tiscali.cz